Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/07/2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN;

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (quy chuan Atisodasua23.4x.doc)Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Cơ Sở chế biến trà atiso Lâm ĐồngBản Dự ThảoQuản lý chung117 kB2018-08-18 08:432018-08-18 08:43