Tin tức

 

Kính gửi:     - Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện.

 

Căn cứ Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

          Căn cứ hướng dẫn số 1734/HD-SNN ngày 03/09/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

          Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-SNN ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021,

          Trong năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản dự kiến sẽ hỗ trợ cho 64 hộ nông dân, cơ sở sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện quan tâm thông báo cho các hộ nông dân, cơ sở sản xuất đăng ký như sau:

 1. Đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ VietGAP,VietGAHP theo mẫu:

STT

Loại hình

Số hộ, cơ sở sản xuất đề nghị hỗ trợ

Diện tích/ Tổng đàn dự kiến hỗ trợ

1

Trồng trọt

 

 

2

Chăn nuôi

 

 

3

Nuôi trồng thủy sản

 

 

 1. Đối tượng, qui mô tối thiểu của cơ sở sản xuấtđược hỗ trợ (theo điều 1 và điều 2, Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng).
 2. Đối tượng ưu tiên hỗ trợ:

Ưu tiên hỗ trợ hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có quy mô sản xuất hàng hóa lớn:

- Rau, củ, quả có quy mô trên 1,0 ha/cơ sở;

- Lợn thịt có quy mô trên 100 con/cơ sở;

- Gia cầm có quy mô trên 3.000/cơ sở;

- Chè có quy mô trên 2,0 ha/cơ sở;

- Sơ chế chè có quy mô trên 200 tấn thành phẩm/cơ sở/năm.

 1. Thời hạn đăng ký hỗ trợ:

Đề nghị các hộ nông dân, cơ sở sản xuất có nhu cầu hỗ trợ, đăng ký về Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện lập danh sách gửi về Chi cục Quản Lý Chất Lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (Địa chỉ: tầng 5, khu B, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Số 36, Trần Phú, TP. Đà Lạt; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; điện thoại: 02633 811 953) trước ngày 22/02/2021 để Chi cục tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để triển khai thực hiện./.

Thực hiện Kế hoạch số 4340/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

Để đảm bảo cho Cuộc thi đạt kết quả, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tính. Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC năm 2018 đã ban hành một số thông báo, công văn hướng dẫn, thể lệ Cuộc thi tìm hiểu CCHC năm 2018 như sau:

1. Thông báo số 100/TB-BTC ngày 27/7/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu vể CCHC năm 2018 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC tỉnh Lâm Đồng năm 2018;

2. Công văn số 46/TL-BTC ngày 27/7/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC năm 2018 về Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về CCHC tỉnh Lâm Đồng năm 2018;

3. Công văn số 779/SNV-CCHC ngày 27/7/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

 

 1. Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018:

       Ngay từ tháng 12 năm 2017, Chi cục Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong năm 2018 và đã tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng ban hành Quyết định số 833/QĐ-SNN ngày 19/12/2017 về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

      Với số lượng các doanh nghiệp được thanh tra chuyên ngành là 06 doanh nghiệp; kiểm tra chuyên ngành là 20 doanh nghiệp và 104 cơ sở.

 1. Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành: tiến hành 01 cuộc thanh tra điều kiện ATTP tại HTX Thịnh Phát - TP Bảo Lộc.

        HTX Thịnh Phát đã bị Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Bảo Lộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (từ ngày 20/6/2017) do đó Đoàn thanh tra không tiến hành các bước thanh tra theo quy định.

       Đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số: CBR 23/2015/NNPTNT-LĐ cấp ngày 06/7/2015 do cơ sở không còn hoạt động theo hình thức HTX (vi phạm khoản b, mục 1, điều 34 về Đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010) và sẽ tiến hành thanh tra HTX Thịnh Phát vào thời gian tới sau khi cơ sở có đủ tư cách pháp nhân.

 1. Kết quả kiểm tra chuyên ngành:

       - Tổng số cơ sở được kiểm tra: 106 cơ sở

       - Xếp loại 65 cơ sở: Loại A: 8 cơ sở, loại B: 56 cơ sở; loại C: 1 cơ sở; không xếp loại: 41 cơ sở, lý do các cơ sở ngưng hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh, đa số các cơ sở này là những cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động chưa ổn định.

          - Xử lý vi phạm hành chính: 07 cơ sở, tổng số tiến xử phạt: 13.125.000 đồng.

          Cụ thể đã kiểm tra các cơ sở như sau:

       3.1. Kiểm tra điều kiện ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trước Tết Nguyên đán năm 2018: Tổ chức 02 đoàn kiểm tra 35 cơ sở, trong đó gồm: 12 cơ sở chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt (giò chả); 13 cơ sở chế biến rau củ quả, 07 cơ sở chế biến tương, chao, đậu hủ. 

 1. a) Kết quả xếp loại như sau: Loại A: 05 Cơ sở; Loại B: 23 Cơ sở; Loại C: 01 Cơ sở; Không xếp loại: 06 cơ sở, nguyên nhân là do 1 số cơ sở đã ngưng hoạt động.
 2. b) Lấy mẫu: Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy tổng cộng 20 mẫu, bao gồm:

          + 08 mẫu Rau, củ phân tích các chỉ tiêu Nhóm lân hữu cơ, Chì, thủy ngân, Ecoli, Samonella.

         + 06 mẫu giò chả phân tích các chỉ tiêu Salbutamol, clenbuterol, chloramphenicol, hàn the.

         + 02 mẫu tương, 01 đậu hủ, 03 mẫu nước cốt: phân tích chỉ tiêu natri benzoat.

 1. c) Kết quả phân tích mẫu: 2 mẫu thực phẩm vi phạm dư lượng chất bảo quản được phép sử dụng dùng trong thực phẩm nhưng vượt quá quy định của pháp luật (01 mẫu tương, 01 mẫu nước cốt ).
 2. d) Xử phạt vi phạm hành chính: 02 cơ sở với số tiền xử phạt là 8.400.000 đồng

3.2. Kiểm tra điều kiện ATTP chuyên ngành sản phẩm trà, cà phê: Tổ chức 07 đợt kiểm tra xếp loại 71 các cơ sở sản xuất kinh doanh cà phê, chè tại Tp Đà Lạt, Tp Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà và huyện Đơn Dương.

 1. a) Kết quả xếp loại như sau: Loại A: 3 Cơ sở; Loại B: 33 Cơ sở; Loại C: 0 Cơ sở; Không xếp loại: 25 Cơ sở, nguyên nhân là do các cơ sở đã ngưng hoạt động hoặc đã chuyển lên thành doanh nghiệp.
 2. b) Lấy mẫu: Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy tổng cộng 25 mẫu, bao gồm:

+ 04 mẫu chè phân tích các chỉ tiêu về thuốc BVTV gốc Chlor hữu cơ và gốc Lân hữu cơ.

         + 21 mẫu cà phê rang xay phân tích các chỉ tiêu Cafein, Độ ẩm, các hợp chất tan trong nước, hàm lượng tro không tan trong HCl.

 1. c) Kết quả phân tích mẫu: 04 mẫu chè kết quả phân tích đạt yêu cầu; 21 mẫu cà phê rang ray có 16 mẫu đạt yêu cầu; 05 mẫu không đạt yêu cầu.
 2. d) Xử phạt vi phạm hành chính: hiện đang tiến hành các thủ tục để xử lý 05 cơ sở sản xuất cà phê không đạt yêu cầu về chất lượng (05 mẫu không đạt yêu cầu).

      3.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo ATTP tại Công ty TNHH Trà Việt Vương.

Theo thông báo của Tổng cục quản lý thực phẩm Dược phẩm Đài Loan (TFDA) về việc 03 lô chè đen Công ty với khối lượng là 26.430 kg (881 bao 30 kg) của Công ty TNHH Trà Việt Vương xuất khẩu sang Đài Loan có dư lượng hóa chất BVTV là Hexaconazole vượt quá giới hạn dư lượng tối đa của Đài Loan.

Thực hiện văn bản số 967/BVTV-ATTPMT ngày 12/4/2018 của Cục Bảo vệ thực vật về việc Truy xuất chè xuất khẩu vi phạm quy định ATTP Đài Loan;

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và  BVTV tiến hành kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại Công ty TNHH Trà Việt Vương. theo Quyết định số 131/QĐ-QLCL ngày 19 tháng 04 năm 2018, Kết quả như sau:

- Về hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh: đầy đủ;

- Quy trình truy xuất nguồn gốc do cơ sở thiết lập: có xây dựng nhưng chưa đầy đủ.

- Hồ sơ xuất, nhập hàng hóa, hồ sơ theo dõi quá trình chế biến: đầy đủ;

- Lấy mẫu sản phẩm: mẫu phân tích đạt yêu cầu.

- Xử lý vi phạm: không.

 

Dù đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng ngày ngày bà Nguyễn Thị Bích Khương ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn cặm cụi chăm chút vườn rau sạch của mình, phục vụ bữa ăn cho những khách hàng kỹ tính trên địa bàn. 

Những năm gần đây, nước ta đã xuất hiện một số mô hình sản xuất tiên tiến, có tính chất công nghệ cao trong nông nghiệp dưới nhiều hình thức sản xuất. Tuy nhiên thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, tổ chức như thế nào là hợp lý vẫn đang còn nhiều ý kiến khác nhau.

Với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Festival Hoa Đà Lạt 2017 sẽ diễn ra các họat động: Đêm hội rượu Vang Đà Lạt - chương trình nghệ thuật “Thương về miền đất lạnh”; Tuần lễ thời trang Áo dài - Lụa; Chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”; Đêm hội “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; Chương trình hòa

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự nỗ lực vào cuộc của các địa phương nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), khu vực kinh tế hợp tác, nhất là các HTXNN đã có sự chuyển biến, khởi sắc và dành được những kết quả nhất định.

Cùng với đó, toàn huyện đang có hơn 500ha lúa trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng bị nhiễm bệnh đạo ôn. Ngoài ra, bệnh khô vằn còn gây hại trên 1.000ha lúa, tỷ lệ gây hại từ 16,5 - 30% (tăng gần 500 ha so với vụ đông - xuân năm 2016).

Nho thân gỗ (nho Jabuticaba) đã tạo nên “cơn sốt”, khi có thời điểm mỗi cây giống có giá tới 10 triệu đồng, quả có giá 200.000 – 250.000 đồng/kg, song vẫn cháy hàng. Nho thân gỗ có gì đặc biệt khiến các “tín đồ” “cuồng” đến như vậy?