Danh mục hỏi đáp

Về sản xuất kinh doanh giá đỗ, đề nghị bạn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa bàn sản xuất kinh doanh để được hướng dẫn.

Câu hỏi của bạn không rõ (Nhập khẩu sản phẩm gì?) nên không có cơ sở trả lời.

Theo quy định (EC) 852/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29/4/2004 về vệ sinh thực phẩm, chất lượng nước sử dụng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng chỉ thị 98/83/EC ngày 03/11/1998 của Hội đồng Châu Âu. Tuy nhiên, Chỉ thị 98/83 EC không quy định về nồng độ chlorine dư trong nước. .....