Thứ ba, 07 Tháng 12 2021
                                                         

Phòng Quản lý chất lượng và Chế biến thương mại nông sản

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng và Chế biến, Thương mại nông sản

04 Tháng 4 2018

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: - Tham mưu Chi cục đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế...

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Giới thiệu Phòng thanh tra - Pháp chế

Giới thiệu Phòng thanh tra - Pháp chế

28 Tháng 11 2017

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: - Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định;...

Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trạm Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

03 Tháng 1 2018

1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn - Cung ứng dịch vụ kỹ thuật: kiểm nghiệm; Tư vấn xây dựng hệ thống và đánh giá, chứng nhận hệ thống chất lượng;...

Tiếp nhận phản ánh - góp ý

Mời bạn nhập nội dung phản ánh góp ý chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !

Danh sách đã tiếp nhận